Các đợt vỏ zippo cổ mới nhập về 2/2017

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Admin: ..... Chuyên muc:

Like nếu bài viết hayHót

Ship free Khu vực Hà NỘi, Hải Dương , HƯng YÊn Uy tín + Chất lượng + Chiếm lĩnh thị trường.Thay vỏ cho zippo      Vỏ zippo 2008: 250k của NBA. Full cả hộp sắt là 300k
Vỏ Zippo 2005: 250k. Full cả vỏ nhựa 

Gía liên hệ/ sản phẩm

copyright:  Shop Ninja
Tags:

Related product you might see:

0 nhận xét: